Paikea 3 Mauke

This waiata is from Mauke, Rarotonga. It recounts the story
of Paikea, who went fishing and never returned. Click here

Paikea he toa o te moana
Parepare o te ra i runga i aku toka e
Ko Paikea te patu koperu
Manawa koperu Rai Pipoi e
Rokohia e te tu matetenga


Paikea the great warrior of the ocean
Went fishing at sunset
to catch koperu and
Mackrel at his fishing grounds (Pipoi)
And was washed out to sea