Paikea

Mikare Pewhairangi (Tokomaru Bay) composed Paikea as a haka in the 1870s.

Paikea

Uia mai koia,
whakahuatia ake
Ko wai te whare nei e
Ko Te Kani
Ko wai te tekoteko kei runga
Ko Paikea Ko Paikea

Whakakau Paikea - Hei
Whakakau he tipua - Hei
Whakakau he taniwha - Hei
Ka ū Paikea ki Ahuahu Pakia

Kei te whitia koe
ko Kahutia-te-rangi - aue
Me ai tō ure ki te tamahine
a Te Whironui - aue
nāna i noho te Roto-o-tahe

Aue! Aue!
He koruru koe, koro e

Translation

Ask and you will be told;
What is the name of this house?
It is Te Kani
Who is the carved figure above?
It is Paikea! It is Paikea!
 
Paikea emerges. Hey!
A wizard emerges. Hey!
A deep-water prodigy is wading ashore. Hey!
Paikea lands at Ahuahu. Slap!
 
Your identity is entwined
with Kahutia-te-rangi. Amazing!
You were intimate with the daughter
of Te Whironui - really!-
who settled at the Lake-of-woman's-blood.
 
Alas! Alas!
You are now a figurehead, old one.