Takiri Takiri Takiri

Takiri takiri takiri08
Mahia nga mahi
Ko Rehua te Ariki
Te wahine punehune
Hua tipu te hua
Hua papai raro tu ra i ko
I takiri takiri takiri hei!

Takiri takiri takiri he inu ano tu
Te mera mera ma rata rata rei
Ka pai rata kuti rata
Ka pai rata kuti rata
Haere rutu mo te ta
Haere rutu mo te ta
I takiri takiri takiri hei! 

Takiri takiri takiri
He koro ko rito re
He koro ko rito re
Naku tere te
Naku tere te
Naku to para rutiruti
O ra ara te rutu ra
To rata i te rutu ra
Repa ratu ratu te rito rito e
I takiri takiri takiri hei!