Te hokowhitu toa

Click here for the waiata and actions.

Te hokowhitu toa
Mauria atu ra
Te pueru o koutou tipuna e
Te mana mete wehi e
Te mana mete wehi e
Hei hoa ki tawhiti nui
Ki tawhiti pamamao,
Aue! Aue! te aroha
E ngau kino nei,
Otira i tenei wa haere ra
Mate kingi o nga kingi!
Koutou e manaaki e
Ko te tangi tenei a te ngakau e.