Horouta Wānanga, Horouta Whanaunga

Ko te reo ake o Ngāti Porou me ōna tikanga

He aha: Horouta Wānanga, Horouta Whanaunga

Āhea: 24 ki te 25 o Akuhata

Kai hea: Horouta Marae

Te wā rēhita: 8.30am

Timata: 9.00am

REHITA INAIANEI

E pai ana te rere o tö tātau kaupapa. Heoi anö e whā noa iho ngā wānanga e toe mai ana mö tēnei tau nö reira ko te reo o Ngāti Porou te tino kaupapa me öna tikanga hei hoa haere. Ka waiho hoki mā te pātere o Pita Awatere a “Ka Hoki Nei Au” tātau e ārahi.

Our reo hui are progressing well. There are 4 wananga left this year and our focus will be primarily on te reo with a lesser focus on tikanga. We will also continue with our waiata sessions and continue our learning on “Ka hoki nei au”

Our Classes

  • Waiapu (Kelly and Hine) – this class is targeted towards those who are just starting out their te reo journey – mö te hunga e ako ana i te reo
  • Horouta (Ben McGee) – this class is for those who are at a beginner-intermediate level – mö te hunga e pakari haere ana te reo
  • Hikurangi (Raniera and Mark) – this is for the intermediate-advanced level speakers – mö te hunga e āhua matatau, ā, e matatau ana ki te reo

 

Kia tere koe ki te rēhita, e Hika mā, kei pau katoa ngā tūranga.

“A mua kai kai, a muri kai huare”