He aha: Horouta Wānanga, Horouta Whanaunga

Āhea: 24 ki te 25 o Akuhata

Kai hea: Horouta Marae

REHITA INAIANEI

Hōtaka – Programme

NGĀ RŌPŪ

 • HIKURANGI – Matatau, Raniera & Marka
 • HOROUTA – Āhua matatau, Ben Mcgee
 • WAIAPAU – Pepi heihei, Hine & Kelly

RāhoroiSaturday

8:30am            Rehita – register

9am                 Tīmata, whakatau / karakia / waiata

9:30am            Kapu Tī / paramanawa – cup of tea, break

10:00am          Mahi ako

   • HIKURANGI – Kei roto i te wharenui
   • HOROUTA – Kei roto i te wharekai 1
   • WAIAPAU – Kei roto i te wharekai 2

12:30pm          Kai o te rā nui – lunchtime

1:30pm            Waiata / whakaharatau

2pm                 Mahi Ako

   • HIKURANGI – Kei roto kotou i te wharenui
   • HOROUTA – Kei roto kotou i te wharekai 1
   • WAIAPAU – Kei roto kotou i te wharekai 2

4pm                 Kapu Tī

4:15pm            Whakarite i ngā whakaari mō i a rōpū

6pm                 Kai o te pō

7pm                 Waiata – tātau katoa

8pm                 Ka mutu

RātapuSunday

8am                 Parakuihi

9am                 Tīmata – Karakia / waiata / whakaari

   • HIKURANGI – Matatau, Raniera & Marka
   • HOROUTA – Āhua matatau, Ben Mcgee
   • WAIAPAU – Pepi heihei, Hine & Kelly
    • Whakaari
    • Whakakapi te hui

10am               Taurahere hui. Meet our candidates for the 2019 Ngati Porou Elections!

12pm               Kapu Tī

   • Whakapai i te marae
   • Mihi ki ngā ringwera

1pm                 Karakia whakamutunga