Haere Mai E Nga Iwi E

Haere Mai E Nga lwi E
(I hear music and there’s no one there)

Kaea: I runga ra i te Kahikatea

Haere mai ra e nga iwi e
Ki te whakanui tenei hui
He hui hei whakamaumaharatanga  e
Na te iwi kua tau mai nei
Nei ra nga kupu o nga tipuna
No nga wa o nehera
lti te kopara kai takiri ana
I runga ra i te Kahikatea

Hikurangi te maunga
Waiapu rate awa
Ko Ngati Porou te iwi e
E pohiri nei i nga manuhiri
E pai nei ki Turanganui

Anei rate kaupapa
O te whakapono
Mete panui o te rongopai
Pihopa Turei e
Mete hunga minita
O tatou kaiarahi e

Ngati Porou ki Poneke

Wellington, New Zealand

info@ngatiporoukiponeke.org.nz

027 202 9220

Sign up for our newsletter