Haukiwi Hauweka

Kaea:   HAUKIWI HAUWEKA
             KA KAWEA HE KŌRERO
             KIA WHAKARONGO MAI
 
Katoa:  NGĀ IWI O TE MOTU PAKIA!
 
Kaea:   AUE! E TE TAI WHAKARUNGA
            E TE TAI WHAKARARO
            KA PUPURU TONU
 
Katoa:  TE HUKA TAIMOANA NUI AUE
             NGĀ IWI WHAKAKEKE O NIU TIRENI
             HURI KĒ ANGA KĒ!
 
Kaea:   TAKE, TAKO, TAKA RAWA!
 
Katoa:  HE PARUPARU NO TE TAIRAWHITI
             KIA RUKU MAI KOE
             ANA TO KAI!
             ANA TO KAI!
             HI!!!

Ngati Porou ki Poneke

Wellington, New Zealand

info@ngatiporoukiponeke.org.nz

027 202 9220

Sign up for our newsletter