Hikurangi Maunga (Kati ra)

He Whakamarama

Ko te rangi o te waiata nei, no te waiata a Rangiuia mo Tuterangiwhaitiri. Kei te pukapuka a Te Wananga (volume 2, March 1930, p21) nga whakamarama o taua waiata.

Ka mate a Reverend Eruera Kawhia, ka hurihuria nga kupu kia eke ki runga ki a ia.

Ka mate a Ta Apirana Ngata, ka hurihuria ano nga kupu. Na Hanara Te Ohaki Reedy i whakatakoto. No kona te whakaurunga atu i te whiti e taki ana i te whakapapa o Apirana e mau nei i roto i te waiata. 

Na Porourangi e

Ko Roro a Tawake

Ko Hikatoa e

Ko Ponapatukia

Ko koe ra, e Api e

 Na Hanara Te Ohaki enei whakamarama ki a au. (Circa 1956), (Tirohia Nga Moteatea part 3, p48).
Tamati Muturangi Reedy  

Hikurangi Maunga

Kati ra e Api/hika
te takoto ki raro ra,
He ue ake ra, ka hē to manawa
Ka titiro ki uta ra, ki Hikurangi maunga,
Ko te puke tena, i whakatauki ai a Porourangi e
Ka rukuruku a Te Rangitāwaea i ōna rīnena/pueru e 

* Whakapapa verse 

Ka mamae hoki rā (solo)
Ka mamae hoki rā te tini o te tangata,
Ka mamae hoki ra ki a Tama-na-Tu
Ka takitahi koa nga kaihautu o te waka o Porourangi,
Ka areare koa …. Puanga i tona rua 

Taku hiahia e i (solo)
Kia ora tonu koe, hei karanga i o iwi,
Ka tutū o rongo ki nga mana katoa,
Ko Tama-i-te-mania, ko Tama-i-te-paheke
Ka ngaro koe e koro ki te po e…
Aue, ko nga iwi katoa, e aue mai ra
Ka nui taku aroha, na….

* Kei he mai koe e te Tai whakarunga, e te Tai-whakararo
Nā Porourangi e, ko Roro-a-Tawake,
Ko Hikatoa e ko Ponapātukia,
Ko koe ra e Api e. (from H.T.Reedy)

Ngati Porou ki Poneke

Wellington, New Zealand

info@ngatiporoukiponeke.org.nz

027 202 9220

Sign up for our newsletter