Ka hoki nei au

Ka hoki nei au ki te Tairawhiti
E taki ana au i Te Papa Tipu o Horouta Wananga,
Horouta whanaunga
whakamau tonu atu ki Tikirau
nga waka u mai te kura a Mahina
ka whanatu taku tira ma takutai
Kei Patangata, Tumoana kotore
Kei Maniaroa he Kuri Paka
na Uetuhiao e roha mai ra
Ka wehe Apanui ka wehe a Porou
Kei te Kawakawa mai i Tawhiti
ko te whanau a Tuwhakairiora
Kei Waiapu te tainga o te Riu o Horouta
Ko te iwi tena Ngati Porou
 
Tatara e maru ana
maunga Hikurangi
te iringa waka o Maui Tikitiki
Te Maunga pupu o te tangata
i te tai whakamate a Ruatapu
whakatauki ai Te Kani a Takirau
He Maunga tu tonu mai ona mata
tona mana tuku iho no tua whakarere
Ko Te Ahika roa Na Uepohatu
Aitanga a mate
Te Umuariki e
 
Ka hoki nei au ki te Tairawhiti
Ka huri au Ki Tawhiti a Pawa
Ko Te whanau a Iritekura
Kei Marotiri Kei Tuatini
Ko te Whanau a Ruataupare
Kei Mangatuna Kei Uawa
E ko Te Aitanga a Hauiti
Kei teRototahi Ko te whiro nui
Taniwha mai ra Ha Paikea!
 
Ka hoki nei au ki te Tairawhiti
Kei Whangara mai i Tawhiti
ko te wa tena kia aHinematioro
Whakamau tonu ki Turanganui
U tonu ki Te Toka a Taiau
E ko te Aitanga a Mahaki
Ko Rongowhakata ko Kahungunu
Whakataukitia ai ka tere raua
ka tere pipi whakao
Tena ona Tohu Tena ona Mana
Ko Manawaru ko Araiteuru
Ko Pipitaiari Tona Tipua
Ka u Taku tira Te Kuri a Pawa
Kia Tamanuhiri Kia Ruapani
Ko Te niao ra o nga waka Nei
Takitimu Ki te tonga
Horouta wananga me ona wheue
Ka Hapopotia ra
E takoto i te repo o te Muriwai
Horouta wananga
me ona wheue
Toitu atu Ra ki te Tairawhiti
Ka Puta te Mauri ki te Whai ao
Ki Te Ao Marama e
(na Peta Awatere)

Translation

As I Return to the Eastern seaboard and traverse
the ancestral land of the Horouta canoe.
I come upon Tikirau the landing place of the canoes.
I turn and travel by the coast to Patangata
The area of Tumoana Kotore
then to Maniaroa where the brown dogs of uetuhiao fought and died.
Thus severing Apanui and Ngati Porou

Kawakawa mai i tawhiti the area of te whanau a Tuwhakairiora
At Waiapu where the emptying of the Horouta canoe took place.
The Begining of Ngati Porou where they lived in multitudes.
The Mountain Hikurangi, where Maui’s canoe lies, the heart and symbol
of the people
The great tidal wave of Ruatapu
the proverbial saying of Te Kani a Takirau
A mountain steadfast ever since the beginning of time
It’s awesomeness embracing its people since time immemorial
the caretakers being Ngati Uepohatu
Te Aitanga a Mate and Umuariki.

I return again to the eastern seaboard come upon tawhiti a paoa
the area of te whanau a iritekura at marotiri at tuatini te whanau a ruataupare
at mangatuna at uawa
Te aitanga a Hauiti at Rototahi te whironui and the eminant Paikea!

I return again to the Eastern Seaboard and come upon Whangara mai i tawhiti
the time of HInematioro I approached Turanginui landing at Te Toka a Taiau
and thus the people of Te Aitanga a Mahaki
Rongawhakata and Kahungunu and the proverbial saying
Ka Tere raua ko tere Pipi Whakao
Each to his own autonomy prestige .
Manawaru and Araiteuru
Pipitaiari the strange and unexplained.
I land again at Te kuri a Pawa
the area of Tamanuhiri and Ruapani
the overlaping boundries of the two canoe areas.
Takitimu to the south
Horouta canoe lies petrified in the lake at Muriwai
the Horouta canoe from the eastern seaboard.
Emanating its mantle and essence into the world of Light. 

Ref: http://te-papa-tipu-o-horouta.wikispaces.com

Ngati Porou ki Poneke

Wellington, New Zealand

info@ngatiporoukiponeke.org.nz

027 202 9220

Sign up for our newsletter