Po Po

Na Ta Apirana Turupa Ngata

Po! Po! E tangi ana tama ki te kai mana!
Waiho, me tiki ake ki te Pou-a-hao-kai,
Hei a mai te pakake ki uta ra,
Hei waiu mo Tama
Kia mauria mai e to tipua, e Uenuku
Whakarongo! Ko te kumara ko Pari-nui-te-ra,
Ka hikimata te tapuae o Tangaroa,
Ka whaimata te tapuae o Tangaroa,
Tangaroa! Ka haruru!

Ka noho Uru ka noho i a Ngangana
Puta mai ki waho ra ko Te Aotu,
Ko Te Aohore, Ko Hinetuahoanga
Ko te Whatu o Poutini e!
Kei te kukunetanga mai o Hawaiki
ko te ahua ia,

Ko Maui-wharekino ka noho ia Pani,
Ka kawea ki te wai o Monariki
Ma Onehunga, ma Onerere,
Ma te piere, ma te matata
Te Pia tangi wharau, ka hoake
Ki runga ra, te Pipi-wharauroa
Na Whena koe, e Waho e!
Tuatahi, e Waho e!

Tuarua, ka topea i reira
Ko te Whatanui, ko te Whataroa,
ko te tihaere
Na Kohuru, na Paeaki,
Na Turiwhatu, na Rakaiora
Ko waiho anake te tangata i rere noa
I te ahi rara a Rongomaraeroa
Ko te kakahu no Tu, ko te Rangikaupapa
Ko te tatua i riro mai
Ia Kanoa, ia Matuatonga
Tenei te manawa ka puritia
Tenei te manawa ka tawhia
Kia haramai tona hokowhitu i te ara

Ka kia e Paikea Ruatapu i te tama meamea,
Ka tahuri Te Huripureiata
Ka whakakau tama i aia
Whakarere iho ana te kakau o te hoe
Ko Maninikura, ko Maniniaro

Ka tangi te kura, ka tangi wiwini!
Ka tangi te kura, ka tangi wawana!
Ko Hakirirangi ka u kei uta
Te kowhai ka ngaora ka ringitia te kete
Ka Manawaru, ko Araiteuru
Ka kitea e te tini, e te mano

Ka Makauri anake i mahue atu
I waho i Toka-ahuru
Ko te peka i rere mai ki uta ra
Hei kura mo Mahaki;
Ko Mangamoteo, ko Uetanguru,
Ko te koiwi ko Rongorapua.
Waiho me tiki ake
Ki te kumara ia Rangi

Ko Pekehawani ka noho ia Rehua
Ko Ruhiterangi ka tau kei raro,
Te Ngahuru tikotiko-iere
Ko Poututerangi
Te matahi o te tau,
Te putanga o te hinu, E tama!

Reference: (Ngata AT. ‘Nga Moteatea’, Part II, p.152).

Ngati Porou ki Poneke

Wellington, New Zealand

info@ngatiporoukiponeke.org.nz

027 202 9220

Sign up for our newsletter