Whakarongo

Na Ngoi Pewhairangi

He kupu tuku iho, mō tēnei reanga

Whakarongo!
Ki te reo Māori e karanga nei
Whakarongo!
Ki ngā akoranga rangatira
Nā te Atua, i tuku iho, ki a tātou e
Pupuritia, kōrerotia, mō ake tonu

Tirohia!
Ngā tikanga tapu a ngā tīpuna
Kapohia
Hei oranga ngākau – auē

Whiua ki te ao
Whiua ki te rangi
Whiua ki ngā iwi katoa
Kaua rawatia, e tukua e
Kia memeha e

Whakarongo!
Ki te reo Māori e karanga nei
Whakarongo!
Ki ngā akoranga rangatira
Nā te Atua, i tuku iho, ki a tātou e
Pupuritia, kōrerotia, mō ake tonu

Tirohia!
Ngā tikanga tapu a ngā tīpuna
Kapohia
Hei oranga ngākau – auē

Tēnā, kia purea te hau ora e
He kupu tuku iho, mō tēnei reanga

Whakarongo!

Ngati Porou ki Poneke

Wellington, New Zealand

info@ngatiporoukiponeke.org.nz

027 202 9220

Sign up for our newsletter