Tena koutou katoa, the Poneke Taurahere, together with Horouta Marae and Kokiri Marae, invite you to attend the Ngati Porou Reo me ona Tikanga Wananga 2019. (No cost – koha only)

Save these dates – more information will follow

  • 2-3 March, Horouta Marae: Te whakatau i te kaupapa me te whakatakoto i te kawa o Horouta Wananga
  • 27-28 April, Kokiri Marae: Reo wananga
  • 29-30 June, Horouta Marae: Reo wananga
  • 27-28 July, Kokiri Marae: Reo wananga
  • 24-25 August, Kokiri Marae: Reo Wananga
  • 21-22 September, Horouta Marae: Tikanga wananga
  • 19-20 October, Horouta Marae: Tikanga wananga

REGISTER YOUR INTEREST

text us at 027 392 8760 (Avon MacDonald, Treasurer)